2020-03-03 14:50:53

Sanitarno-higijenski uvjeti i preventivne mjere u cilju zaštite od bolesti (koronavirus)

Izvješće o Sanitarno-higijenskim uvjetima i preventivnom mjerama u cilju zaštite od bolesti (koronarivus) pročitajte pod "Opširnije".

 

Štovani,

izvještavamo o sanitarno-higijenskim uvjetima i preventivnim mjerama u cilju zaštite od bolesti i smanjenja zdravstvenih rizika provedenim u našoj školi:

- 24.2. prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja na internetskim stranicama i ulazu škole objavljen je naputak Ministarstva zdravstva vezan uz prevenciju zaraze koronavirusom

- od 24.2. vrši se intenzivniji nadzor nad pranjem ruku učenika prije jela

- 25.2. na internetskim stranicama škole objavljena je Obavijest Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

- 27.2. na internetskim stranicama i ulazu škole objavljena je Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za postupanje u odgojno-obrazovnim ustanovama

- 27.2. putem oglasne knjige učenicima su prenijete upute Ministarstva zdravstva radi prevencije zaraze

- prema naputku ravnateljice od tjednu od 24.2. do 27.2. na satu razrednika održana je tema Prevencija zaraze koronavirusom prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva zdravstva

- od 2.3. u knjižnici, uredu pedagoginje i logopedinje nalazi se dezinfekcijsko sredstvo koje se upotrebljava po potrebi (70 % etanol)

- od 2.3. djelatnici škole na ruke svakog učenika prije jela nanose dezinfekcijsko sredstvo (70 % etanol)

- od 2.3. tehničko osoblje koristi rukavice pri svakom čišćenju te su pojačane mjere dezinfekcije

- naša je škola uvijek opskrbljena toplom vodom u umivaonicima, sapunom te papirnim ubrusima i toaletnim papirom (osim u slučajevima neprimjerenog korištenja od strane učenika)

- stolovi u učionicama i radni prostori djelatnika svakodnevno se brišu dezinfekcijskim sredstvima (70 % etanol)

- stolovi u blagovaonici dezinficiraju se nakon svakog odmora (70 % etanol)

- toaletni prostori čiste se i dopunjavaju sapunom i papirom nakon svakog odmora (70 % etanol)

- 3.3. na internetske stranice i ulaz škole te sva mjesta na kojima se peru ruke postavljene su plastificirane upute o pravilnom pranju ruku

- 4.3. će učiteljice razredne nastave i djelatnica osposobljena za pružanje prve pomoći u svakom razrednom odjelu prezentirati pravilan način pranja ruku

- 5. i 6.3. bit će održani roditeljski sastanci.

Škola nema saznanja o rizičnim osobama u bližoj okolini ali se mole učenici, djelatnici škole i roditelji na pojačane preventivne mjere i praćenje obavijesti Ministarstva zdravstva te Službe za epidemiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.


Osnovna škola Iver